U heeft (onverwacht) een brief van de gemeente ontvangen, waaruit blijkt dat zij uw eigendom wil aankopen. De gemeente heeft  de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing verklaard op uw eigendom. 

Middels deze wet probeert de gemeente uw eigendom te verwerven De verwerving zal verlopen via onderhandelingen met een adviseur van de gemeente. Gelet op het feit dat de vergoedingen van aankopen door de overheid in de Onteigeningswet en jurisprudentie is vastgelegd, is het aan te bevelen om u te laten adviseren door een onafhankelijke deskundige op dit gebied. Mocht de gemeente tijdens de periode van de WVG niet van u kunnen verwerven, dan zal zij naar het middel "Onteigening"grijpen.

De krachten bundelen.
Het biedt voordeel om met een aantal eigenaren, dat in het WVG-gebied zijn/haar eigendom heeft, gezamenlijk richting de overheid te opereren. De onderhandelingen zullen echter altijd individueel omdat de belangen en wensen vaak te veel van elkaar verschillen. Wij hebben in meerdere gemeenten ervaring opgedaan op dit gebied. Indien gewenst, kunnen wij de oprichting van een belangenvereniging begeleiden.

Informeer vrijblijvend voor nadere informatie of klik op het onderwerp  "Onteigeningen".