Het begrip onteigenen heeft veelal een negatieve klank. Dat is logisch want de overheid probeert iets aan te kopen van u terwijl u niet van plan bent uw eigendom te verkopen. Onteigening is echter een eindstation. Allereerst zullen onderhandelingen worden gevoerd. Indien deze onderhandelingen stuk lopen, dan zal de overheid tot (juridische) onteigening overgaan.

Zowel in de onderhandelings- als de onteigeningsfase is het raadzaam een adviseur in te schakelen. De overheid heeft hierin zelfs voorzien, door aan de onteigende een vergoeding te betalen voor deskundige bijstand. Het is bij een verkoop aan de overheid wel belangrijk dat u niet een makelaar, maar een makelaar/onteigeningsdeskundige inschakelt. Het verschil en de voordelen leggen wij graag in een persoonlijk gesprek uit.

Inschakelen adviseur.
Onze makelaar/onteigeningsdeskundige, de heer Reinders, is sinds 1989 werkzaam op het gebied van onteigeningen. Zijn bestand van opdrachtgevers is door de jaren heen zeer gevarieerd. Zo heeft hij onder andere gewerkt voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. De laatste jaren adviseert hij met name ondernemers en particulieren bij hun (gedwongen) verkoop aan de overheid. Deze verkopen vinden/vondenplaats in het kader van o.a. de HSL, de Betuweroute, Vinexlocaties, aanleg van bedrijventerreinen, aanleg van woningbouwlocaties op kleinere schaal etc.

Hoogste prijs
Gelet op het feit dat wij voor beide partijen adviseren, kunnen wij als adviseur van een ondernemer of particulier goed inschatten hoe hoog het maximaal toe te kennen bedrag zal zijn en onder welke voorwaarden dat voor u het meest interessant is.

No-cure-no-pay
Reinders Makelaardij werkt op "n
o-cure-no-pay"-basis. De hoogte van onze courtage is veelal gelijk aan de vergoeding die de overheid betaalt voor het inschakelen van een onteigeningsdeskundige.

Wilt u een vrijblijvend gesprek over wat ons kantoor voor u kan betekenen, bel dan naar  010 - 234 14 00. (of stuur ons een e-mail).