Reinders Makelaardij houdt zich bezig met alle aspecten die het (tijdelijk) beheer en de exploitatie van onroerend goed betreffen.

U de lusten wij de lasten!
Onze doelstelling is om voor u alle lasten uit handen te nemen en u op gezette tijden te informeren over uw onroerend goed. Zo wordt er toezicht gehouden op het gebruik van gronden en gebouwen door derden, verzorgen wij controle op inkomsten en uitgaven en zorgen wij voor onderhoud, vergunningen, verzekeringen, hypotheken etc.

Ook bij leegstand.
Het komt regelmatig voor dat een eigenaar van een pand met leegstand te maken krijgt. De risico's van het hebben van een leegstaand pand zijn groot:

  • kraak

  • vandalisme

  • brandstichting
  • verpaupering
  • inbraak
  • bevriezen van installaties
  • aansprakelijkheid bij ongevallen

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers ervoor om leegstaande panden, via door ons geselecteerde huurders, tijdelijk te laten bewonen. Het spreekt voor zich dat deze huurders aan een zorgvuldige selectie worden onderworpen.

Sommige panden zijn niet direct voor bewoning geschikt. Wij adviseren in een dergelijke situatie omtrent de beste oplossing(en) en hoe dat zo goedkoop mogelijk kan.